Medjunarodna trgovina - Berger & Dozet
4401
page-template-default,page,page-id-4401,page-child,parent-pageid-4375,bridge-core-1.0.6,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_popup_menu_push_text_top,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
 

Medjunarodna trgovina

Naše kliente savjetujemo u saglasnosti sa pozitivnim zakonskim propisima u pogledu uvoza i izvoza,nabavke roba i usluga u okviru UE kao i izvan nje. Sačinjavamo ugovore te obezbjedjujemo potrebnu dokumentaciju.

Naša sudska odn. vansudska aktivnost odnosi se na:

  • Internacionalni kupoprodajni ugovori
  • Postizanje naplativosti
  • Bankovne garancije
  • Kreditna dokumentacija
  • Pravila UIP600
  • Ugovori izmedju internacionalnih agencia
  • Ugovor u pogledu provizija i concesija internacionalni
  • Ugovori o distribuciji
  • Joint venture
  • Medjunarodni transport